சங்கத் தமிழில் தாலி உண்டா? முதலிரவு??

அகநானூறு  என்பது  இன்றைய Twitlonger போல!:)  “நெடுந்தொகை” -ங்கிற பேரும் உண்டு! * குறுந்தொகை   =  உணர்ச்சி (குறும்) * நெடுந்தொகை  =  கலவி      (நெடும்) நமக்கு ரெண்டுமே வேணும்:) இன்றைய பாட்டு = சங்கத் தமிழில் திருமணம் & முதலிரவு! * தமிழ்ச் சமூகத்தில் “தாலி” கட்டினாங்களா? * திருமணம் எப்படி நடந்துச்சி? = புரோகிதர் வச்சி, அக்னியை வலம் வந்தா? * முதலிரவு எப்படி நடந்துச்சி?  = இதைப் பத்தி … Continue reading