வெள்ளாங் குருகின் புள்ள செத்து போச்:)

சுவையான நூல் = ஐங்குறுநூறு! குறுந்தொகையே ரொம்பச் சிறுசு -ன்னு சொல்லிச் சொல்லிப் பழக்கம் அல்லவா? ஆனா உண்மை அதுவல்ல!:) * குறுந்தொகை = 4-9 lines * ஐங்குறுநூறு = 3-6 lines இப்போ சொல்லுங்க, எது உண்மையான “குறுந்” தொகை?:) ஒன்றையே பரக்கப் பேசினால், இப்படித் தான் ஆகும்! இன்னொரு உண்மை மங்கிவிடும்; நாம் அப்படிச் செய்யக் கூடாது! திணை: நெய்தல் துறை: மகப் பேறுக்கு உரிய காலத்தை வீணாக்குறியே -ன்னு தோழி சொல்லுறா; அது … Continue reading