சிலப்பதிகாரம் – வேங்கட மலையில் நிற்பது யார்?

ஊருக்கு வந்த நாளே, கிராமத்துக்குக் கிளம்பிட்டேன்! நோன்பு முடிஞ்சி, சென்னைக்குத் திரும்பி வரும் வழியில்… வேலூர் தானே… பாதி வழியில் Opposite Direction, திருமலை-திருப்பதி செல்ல நேர்ந்தது; அதான் இந்தப் பதிவு! அரை நாள் பயணம் – நான் மட்டும்:) பொதுவா, பாமர மக்களிடையே… சமயம் சார்ந்து, சில குழப்பங்கள் ஏற்படுத்துவது வாடிக்கை! திருப்பதி மலை மேல் இருப்பது = அவரோ? இவரோ? என்னும் குழப்பமும் அப்படித் தான்; எது ஓய்ந்தாலும், இது ஓயாது; வீண் கிளப்பி விடல்:) ஆனால், … Continue reading