சிலம்பு கழி நோன்பு – என் கொங்கை, நின் அன்பரல்லார் தோள் சேரற்க!

கிராமத்துப் பக்கம் ஒரு சொலவடை = நோகாம, நோன்பு கும்புட முடியாது; எங்க வீட்டிலும் அப்படியே! உலர்ந்த அரிசியை உலக்கையால் மாவு இடிப்பது, பாகு காய்ச்சுவது, அதிரசம் தட்டுவது, காப்பு கட்டுவது -ன்னு…. முதுகு வளைஞ்சே போகும்:) ஒவ்வொரு ஆண்டும், தீபாவளியை ஒட்டி வரும் அமாவாசை நோன்பு; கிராமத்தில், தீபாவளி அவ்வளவு சிறப்பு கிடையாது; நோன்பே முக்கியம்! (சங்கத் தமிழிலும் தீபாவளி கிடையாது; திரு ஓணம், கார்த்திகை விளக்கீடு முதலிய விழாக்களே!) தீவிரச் சைவக் குடும்பத்தில் இருந்து … Continue reading