கன்னிப் பொண்ணு, பூச்சூடாதே:)

என்னாது, சங்க காலத்தில், கன்னிப் பெண்கள், பூச்சூடக் கூடாதா? “கூடாது”-ன்னு இல்ல! ஆனா, “பொதுவா” மாட்டார்கள்! :) இது என்னடா அநியாயமா இருக்கு? கைம்பெண்கள் பூச்சூடக் கூடாது -ன்னு மதம் தான் சட்டம் போடும்! தமிழ் கட்டுப்பெட்டி இல்லையே!  இது என்ன புதுக் கதை? அதாச்சும், அக்காலத்தில், கன்னிப் பெண்கள் பூச்சூடுவது, காதலின் போது:) ஒரு கன்னிப் பொண்ணு, திடீர் -ன்னு பூச்சூடிப் பார்த்தாங்க-ன்னா, ஊருல “வம்பு” பேசுவாய்ங்க!:) அதான்,  பொதுவில் பூச்சூடாமைக்குக் காரணம்! நற்றிணை!  பார்க்கலாமா பாட்டை? ஐதே … Continue reading