மனைவியிடம் தோற்றான் சேரன்!

நவராத்திரி நேரம்; தாண்டியா என்னும் கோலாட்டம் பார்ப்போமா?:) கோலாட்டத்தில் பல பொண்ணுங்களும் கூட ஆடுவாங்களே? ஆமா! ஒருவனுக்கு ஒருத்தி -ன்னா கோலாட்டம் ஆட முடியும்? என்னய்யா பேசுறீங்க?:) பலர் பார்க்க, மற்ற பெண்களோடு ஆடுறான், அப்பாலிக்கா ஒரே பொண்ணிடம் ஓடுறான்! காலில் விழாத குறையாக் கெஞ்சல், மிஞ்சல், துஞ்சல்! யாரு? = சேர நாடாளும் மன்னவன்; ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன்! பதிற்றுப் பத்து = பத்து * பத்து தமிழ் இலக்கியத்தில், மிகவும் பழமையான நூல்; இசை நூல்! பத்து … Continue reading

நற்றிணை: மடையா முருகா!:)

“Dosa” ஆரம்பிச்சி, தமிழ்க் கடவுளாம் முருகனை இன்னும் இடலையே -ன்னு  ஒரு  மனக்குறை! அதான் “மடையா முருகா” -ன்னு இந்த நற்றிணைப் பாட்டு:) இப்பிடி இவனைத் திட்டுறது யாரு? = நானாக் கூட இருக்கலாம்! :) என்னவனைத்  திட்டுவதும், கொஞ்சுவதும், “ங்” ன்னு கடிப்பதும்… Sooo Sweet da:) டபராவில் காபி: சூழல்: தலைவன் தலைவியைக் கை விட்டுட்டானா? முன்பு போல் பேசறதில்லை; பார்க்க வருவதில்லை! அவள், மிகவும் சுருங்கிப் போய்த், தனிமையில் வாடிக் கொண்டு இருக்கா.. ஆனா, … Continue reading