நற்றிணை: மடையா முருகா!:)

“Dosa” ஆரம்பிச்சி, தமிழ்க் கடவுளாம் முருகனை இன்னும் இடலையே -ன்னு  ஒரு  மனக்குறை! அதான் “மடையா முருகா” -ன்னு இந்த நற்றிணைப் பாட்டு:) இப்பிடி இவனைத் திட்டுறது யாரு? = நானாக் கூட இருக்கலாம்! :) என்னவனைத்  திட்டுவதும், கொஞ்சுவதும், “ங்” ன்னு கடிப்பதும்… Sooo Sweet da:) டபராவில் காபி: சூழல்: தலைவன் தலைவியைக் கை விட்டுட்டானா? முன்பு போல் பேசறதில்லை; பார்க்க வருவதில்லை! அவள், மிகவும் சுருங்கிப் போய்த், தனிமையில் வாடிக் கொண்டு இருக்கா.. ஆனா, … Continue reading