சங்கத் தமிழில் ஊறுகாய் ’ஜா’டி

யார் வீட்டுலயாச்சும், இன்னும் ஊறுகாய் ’ஜா’டி இருக்கா? …இல்ல Bottle (எ) சிறையில் வாடும் ருசியில்லா-ருசி ஊறுகா தானா?:) கிராம வாழ்க்கையின் சுவையே சுவை தானுங்கோ! * உப்பு, புளி, ஊறுகாய் = மூனுமே, ’ஜா’டியில் தான் கொட்டி வைக்கணும்; * இல்லீன்னா எங்க ஆயா வையும்:) * ’ஜா’டி காலியானாலும், வாசம் காலியாவதே இல்லை! உப்பிட்ட மாங்காய்… உலர்த்தும் போதே, பாதி காலியாக்கீருவோம்:) Moral of the Story: ரெண்டு மடங்கா ஒலர்த்தினாத் தான், ஒரு மடங்காச்சும் … Continue reading