மலை-படு-கடாம்-கச்சேரி

வாங்க, இன்னிக்கி, 10 இசைக் கருவிகளை வேகமாப் பார்ப்போம்! இளையராஜா கச்சேரியில், வெறும் keyboardஆ இல்லாம, பலப்பல இசைக் கருவிகளைப் பார்ப்போம்-ல்ல? அது போல ஒரு மகிழ்வு!:) பத்துப் பாட்டுள், “மலைபடுகடாம்” என்னும் நூல் மிக்க அழகு! இதுவும் ஆற்றுப்படை நூல் தான்! = கூத்தர் ஆற்றுப்படை -ன்னு சொல்லுவாய்ங்க! நாம் முன்பே முருகாற்றில் பார்த்தது போல… “இந்த வழியில் சென்று, இன்னாரிடம் திறமை காட்டினால், இன்னின்னது பெறலாம் -ன்னு ஆற்றுப்படுத்தல்”; ஆற்றுப்படை = Referral; ஆறு … Continue reading