சங்கத் தமிழில் “ஆண்” பரத்தை!

சங்கத் தமிழில் “பரத்தை” பற்றிய நிறைய பேச்சு இருக்கே? “தமிழாளே இப்பிடித் தானோ? பலான விஷயத்தில் ஜம்-ன்னு இருந்திருக்கா ஓய்” -ன்னு சிலர் ட்விட்டரில் ஏகடியம் பேசுவது வழக்கம்! சங்கத் தமிழ் அப்படியா? தரவுகளோடு பார்ப்போமா? இவர்களுக்குத் தரவு தர “திராணி” இல்லீன்னாலும்… “தரவு” என்பதையே கேலி பேசிட்டா? அமுங்கிரும் பாருங்க! – சில சிகாமணிகளின் குயுக்தி! – இவனுங்க “இந்திர” புராணங்களை விடவா, சங்கத் தமிழ் “ஜம்ஜம்”?:( பார்ப்போமா? உலகின் ஆதித் தொழில்கள் = வேளாண்மை … Continue reading