சங்கத் தமிழில் “கடவுள்” உண்டா? எனில், யார்?

சங்கத் தமிழில், “இறை” என்பது “இயற்கை” வழிபாடே! புராண-புருடாணங்கள் ஒன்றுமில்லை! = 10 Avtars/ 12 Hands = இயற்கைக்கு மாறான இறைக் கொள்கை.. முதல் & இடைச்சங்கத் தமிழில் இல்லவே இல்லை! என்ன ஆதாரம்? என்ன தரவு?? “கடவுளும் இலவே” என்ற சங்கப் பாடல் – மாங்குடிக் கிழார் பாடியது! அதைத் தான் இன்னிக்கி பார்க்கப் போறோம்; ஆனா.. கொஞ்சம் நீளமா.. விலாவரியா:) “விநாயகர், சங்கத் தமிழில் இல்லை”-ன்னு, முன்பு வெறுமனே பதிவு தான் இட்டேன். அதுக்கே, Twitterஇல் … Continue reading

கை உள்ள Guy = செந்தில்! (செந்து+இல்)

#dosa365 வாசக அன்பர்கள், என்னை மன்னிக்க! என்ன தான் “தினம்” ஒரு சங்கத் தமிழ் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும்… கடந்த இரு வாரங்களாக, இங்கு பதிவுகள் வரவில்லை; இந்தியப் பயணம்; முக்கியமான கால் சிகிச்சை இருந்தாலும் கூட என்னால் எழுதியிருக்க முடியும்; முன்னொரு முறை அப்படி எழுதி/scheduled செய்தும் உள்ளேன்; உண்மையான காரணம் அதுவல்ல! அவன்! = எவன்? அலைகள் வாய்க்கும் செந்தூர் முருகவன்; மூச்சே விட முடியாமல், நிறைந்து கொண்டான் பாவி:) அவனைச் சுற்றிச் சுற்றி ஏதோவொரு … Continue reading

100th Dosa: மான் கலவி – பார்த்த தலைவி!

dosa365 = இஃது ஆய்வுத் தளமோ (அ) சிறப்புத் தளமோ அன்று! அத்தகு பெருமையோ/ வல்லமையோ இதற்கு இல்லை! இது ஒரு தமிழ்ப் பூங்கா மட்டுமே; பூங்காவுக்கென்று பெருமை ஒன்னுமில்லை; செடி கொடிப் பூக்களுக்கே மணமும் பெருமையும்! தமிழ் வாசிக்கும் வண்டுகள் = நீங்கள்; இந்த 100 ஆம் பதிவிலே, உங்களுக்கு என் பல்லாண்டு வாழ்த்தும் நன்றியும்! என்னவன் முருகவனின் கைப்பிடித்து… இந்தத் தமிழ்ப் பயணத்தை மேலும் தொடர்கின்றேன்… பயணங்கள் முடிவதில்லை! முன் கதை: உங்களில் எத்தனை பேரு … Continue reading

“How to Kill It” – Music Director in சங்கத் தமிழ்

இன்னிக்கும் ஆற்றுப்படையே:) பத்துப் பாட்டு = இதை முழுக்க ஒரு Round வரணும்-ல்ல? அதான்! இன்றோடு, எட்டுத் தொகை/ பத்துப் பாட்டு நூல்களை, Dosa-வில் முழுக்கப் பார்த்தாகி விட்டது; என்ன சொல்றீங்க, Quiz வச்சீருவோமா?:) Ready கா உன்னாரா Reddy காரு?:) Bottom of the Blog has these categories! பாணன் = பண் அமைப்பவன்; Music Director! எழுத்துக்கு, இசை கூட்டும் கலை! Letz take known examples, to see this classification; … Continue reading

கல்லணை – நெல் அறுத்தல் Technique?

இன்னிக்கி, ஒரு வேளாண் பொண்ணு பாடிய, பொருநர் ஆற்றுப்படையைப் பாக்கலாமா? 1) முருகு ஆற்றுப்படை 2) பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை 3) கூத்தர் ஆற்றுப்படை (மலை படு கடாம்) இவற்றை முன்னமே பாத்துட்டோம்; இன்னிக்கி, பொருநரைப் பார்ப்போம்… * பொருநன் = போர் வீரன் (அ) போர்க் களத்துக்கே சென்று பாடும் கவிஞன் * ஆற்றுப் படை = ஆறு + படு = வழிப் படுத்து இந்த மன்னன் இங்கிட்டு இருக்கான்; இந்த வழியில் (ஆறு) சென்று … Continue reading