சங்கத் தமிழில் “மலையாள” ஓணம்!

அனைவருக்கும், ஹ்ருதயம் நெறஞ்ச ஓணம் ஆஷம்சகள்! ஒரு தும்பப் பூவின்டே சிரியாயி, பொன்-ஓணம் வரவாயி:) ஓணம் = வெறுமனே சேட்டன்/சேச்சி -ன்னு எண்ணமா?:) அல்ல! ஓணம் = மலையாள விழா! சங்கத் தமிழ்ப் பெருவிழா! தமிழ்த் தலைநகராம் = மதுரையில், “ஓணம்” கொண்டாடிய காட்சிகளைப் பார்க்கலாமா இன்னிக்கி?:) “ஓணம்” = திருவோணம் என்பது விண்மீன் மண்டலம்! பண்டைத் தமிழில், வானியல் கணிதம் ஒரு நுட்பமான அறிவியல்; Astronomy வேறு! Astrology வேறு! Astronomy = வானியல்! Astrology … Continue reading

மதுரை Mega Mall

மதுரை -ன்னாலே தமிழ்நாட்டுக்குத் தனி “கிக்” தான்:) = அது மதுரைப் பெண்களா, மதுரை இட்லியா, மதுரை மல்லியா, மதுரை அருவாளா – யாம் அறியோம்:) = எதுவானாலும், மதுரை = “பெரும் பெயர்” = தமிழ்நாட்டுத் தலைநகர் ஆகும் அத்தனை தகுதியும் மதுரைக்கு உண்டு! சங்க இலக்கியத்தில் – திருச்சித் தொகை, கோவைக் காஞ்சி -ன்னு ஒரு நூலும் இல்லை:)) * ஒரு நகரத்தின் மேல்  = மதுரைக் காஞ்சி * ஒரு தெய்வத்தின் மேல் … Continue reading