கல்லணை – நெல் அறுத்தல் Technique?

இன்னிக்கி, ஒரு வேளாண் பொண்ணு பாடிய, பொருநர் ஆற்றுப்படையைப் பாக்கலாமா? 1) முருகு ஆற்றுப்படை 2) பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை 3) கூத்தர் ஆற்றுப்படை (மலை படு கடாம்) இவற்றை முன்னமே பாத்துட்டோம்; இன்னிக்கி, பொருநரைப் பார்ப்போம்… * பொருநன் = போர் வீரன் (அ) போர்க் களத்துக்கே சென்று பாடும் கவிஞன் * ஆற்றுப் படை = ஆறு + படு = வழிப் படுத்து இந்த மன்னன் இங்கிட்டு இருக்கான்; இந்த வழியில் (ஆறு) சென்று … Continue reading